flag-current
flag-en
English
flag-ru
Русский
flag-de
Deutsch
flag-pl
Polski
flag-pt
Português
flag-ja
日本語
flag-es
Español
flag-th
ภาษาไทย
flag-tl-ph
Filipino
flag-vi
Tiếng Việt
Zarejestruj się

POLITYKA AML

1.1 Biorąc pod uwagę Twoje prawo do korzystania z usług, gwarantujesz, rozumiesz i zgadzasz się z następującymi warunkami:

1.1.1. Masz ukończone 18 lat lub osiągnięty wiek pełnoletniości, który zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Twojej jurysdykcji uprawnia Cię do udziału w grach hazardowych.

1.1.2. Środki dostępne na Twoim koncie są Twoją prawną własnością. Wszystkie informacje przekazane przez Ciebie podczas rejestracji i/lub w późniejszym czasie, w tym podczas zlecania wszelkich transakcji wymagających wpłat, są poprawne, dokładne, aktualne i zgodne z danymi na karcie/kartach kredytowych/debetowych lub na kontach wykorzystywanych do wpłacania depozytu lub wypłaty środków na/z Twojego konta.

1.1.3. Masz pełną świadomość ryzyka utraty pieniędzy na skutek korzystania z usług oferowanych w Witrynie, a także pełnej odpowiedzialności za wszelkie straty związane z korzystaniem z tych usług. Zgadzasz się, że korzystanie z usług jest wyłącznie Twoim wyborem, a związane z tym ryzyko ponosisz na własną odpowiedzialność. Nie masz żadnych praw do wnoszenia wobec Firmy roszczeń w związku z poniesionymi stratami.

1.1.4. W pełni rozumiesz ogólne metody, zasady oraz procedury świadczenia usług i gier hazardowych w Internecie. Rozumiesz, że ponosisz odpowiedzialność za upewnienie się, że gry i zakłady są prawidłowe. Zgadzasz się, nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji Firmy.

1.2. Akceptując niniejsze warunki oraz Regulamin, udzielasz nam prawo do okresowego przeprowadzenia kontroli (według naszego uznania), lub wymaganych przez strony trzecie (w tym organy regulacyjne), mających na celu weryfikację Twojej tożsamości i danych kontaktowych („Weryfikacja”).

1.3. W czasie trwania procesu weryfikacji możemy ograniczyć możliwość wypłaty środków z konta.

1.4. Jeśli jakiekolwiek przedstawione przez Ciebie informacje są fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd i/lub w inny sposób niekompletne, to naruszasz warunki umowy, na mocy której jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zamknięcia konta i/lub odmowy korzystania z usług świadczonych w Witrynie, oraz do podjęcia wszelkich innych działań według naszego uznania.

1.5. Jeśli nie jesteśmy w stanie potwierdzić swojego wieku, mamy prawo do zawieszenia Twojego konta. Jeśli w czasie Twojej działalności w Witrynie powiązanej z hazardem Twój wiek był niższy niż wymagany przez prawo, to:

1.5.1. Twoje konto zostanie zamknięte;

1.5.2. wszystkie przeprowadzone w tym czasie transakcje zostaną unieważnione, a odpowiednie środki zdeponowane na Twoim koncie zostaną zwrócone po osiągnięciu pełnoletniości;

1.5.3. wszystkie postawione w tym czasie zakłady zostaną anulowane i zwrócone;

1.5.4. wszelkie wygrane zdobyte w czasie, w którym Twój wiek był niższy od wymaganego przez prawo, zostaną utracone, a na Ciebie zostanie nałożony obowiązek zwrócenia wszystkich wypłaconych środków.

font loading
reportservice pixel image