flag-current
flag-en
English
flag-ru
Русский
flag-de
Deutsch
flag-pl
Polski
flag-pt
Português
flag-ja
日本語
flag-es
Español
flag-th
ภาษาไทย
flag-tl-ph
Filipino
flag-vi
Tiếng Việt
Zarejestruj się

Podstawowe pojęcia i terminy

 • Wykaz zakładów to stworzona przez Firmę lista oferowanych wydarzeń wraz z kursami.
 • Gracz (Klient) jest stroną umowy zawarcia zakładu z Firmą.
 • Zakład to umowa zawarta między Klientem a Firmą, zgodnie z warunkami której, w przypadku przegranej, strona musi wypełnić swoje zobowiązania. Umowa zawierana jest w formie akceptacji zakładów na warunkach oferowanych przez Firmę w wykazie zakładów.
 • Zakład jest wyborem gracza potwierdzonym przez zdeponowanie środków pieniężnych przeznaczonych na obstawianie.
 • Wynik jest osobną pozycją w wykazie zakładów, na którą można postawić zakład.
 • Kurs to liczba, przez którą mnożona jest stawka podczas określania kwoty wypłaty.
 • Wynik to ostateczny rezultat wydarzenia, na które postawiono zakład.

 

Firma bukmacherska Vulkanbet oferuje następujące rodzaje zakładów:

 

1. Zakład pojedynczy – zakład postawiony na wynik pojedynczego wydarzenia. Wygrana zakładu pojedynczego jest obliczana poprzez pomnożenie kwoty zakładu i kursu ustalonego dla tego wyniku.

1.1. Zakład wielokrotny – zakład na wyniki kilku niepowiązanych ze sobą wydarzeń. Zakład wielokrotny wygrywa, jeśli wszystkie wyniki zawarte w zakładzie wielokrotnym zostały poprawnie przewidziane. Jeśli co najmniej jeden wynik nie zostanie przewidziany poprawnie, cały zakład wielokrotny przegrywa. Aby obliczyć wypłatę za zakład wielokrotny, należy pomnożyć kwotę zakładu przez odpowiednie kursy wszystkich wydarzeń w zakładzie wielokrotnym.

1.2. Zakład systemowy – zakład składający się z kilku zakładów wielokrotnych o tej samej wielkości na określoną liczbę wyników wybranych przez gracza.

Aby obliczyć wypłatę w zakładzie systemowym, należy zsumować wypłaty ze wszystkich zakładów wielokrotnych zawartych w systemie. Każdy zakład wielokrotny zawarty w systemie jest wypłacany oddzielnie.

1.3. Zakład warunkowy – łańcuch zakładów (pojedynczych, wielokrotnych lub systemowych) postawionych na niepowiązane ze sobą wyniki. Cechą szczególną tego typu zakładów jest to, że wypłacana jest tylko pierwsza (główna) część zakładu, a pieniądze na pozostałe zakłady warunkowe są pobierane z wygranych z pierwszej części zakładu tego łańcucha. Włączanie wydarzeń z pierwszej części zakładu do zakładu warunkowego jest zabronione. Jeśli główna część zakładu przegra, wszystkie zakłady warunkowe również przegrywają. Jeśli z jakiegokolwiek powodu kwota wygranej za główną część zakładu nie jest wystarczająca, aby zapłacić za co najmniej jeden zakład warunkowy, wszystkie zakłady warunkowe są wykluczane z zakładu (tj. wypłacana jest główna część zakładu).

1.4. Włączanie wydarzeń dotyczących tego samego meczu (nawet jeśli nie są one bezpośrednio od siebie zależne) do zakładów wielokrotnych i systemowych jest zabronione. W przypadku, gdy jakiekolwiek wydarzenia dotyczące tego samego meczu zostały włączone do zakładów wielokrotnych i systemowych, zakład zostanie zwrócony, nawet jeśli komputer nie zablokował tego zakładu podczas jego przyjmowania.  

1.5. Firma Vulkanbet zastrzega sobie wyłączne prawo do określania czy wydarzenia są ze sobą powiązane.

1.6. Ostateczne kursy na wygrane we wszystkich wymienionych rodzajach zakładów są ustalane z uwzględnieniem szczegółów dotyczących ustalania kursów na określone typy wyników (trafienie spreadu w przypadku handicapu lub sumy itp.) oraz z uwzględnieniem odroczenia wydarzenia lub przeniesienia wydarzenia na inny termin. Czas przeniesienia jest określony w regulaminie zakładów. W takich wydarzeniach kurs wynosi 1.

Ogólne zasady przyjmowania zakładów:

2. Zakłady są przyjmowane przez Vulkanbet na podstawie aktualnego wykazu zakładów w dniu przyjęcia zakładu na stronie internetowej.

2.1. Wszystkie zakłady są przyjmowane na regulaminowy czas meczu, pod warunkiem, że zasady lub nazwa rynku nie wskazują inaczej.

2.2. Zakłady przyjmowane są przed rozpoczęciem wydarzenia. Wyjątkiem są Zakłady na żywo, które są przyjmowane na wydarzenia odbywające się w danym momencie. Stawiając odpowiedni zakład, gracz potwierdza, że nie zna wyniku obstawionego wydarzenia.

2.3. Wszelkie reklamacje dotyczące kwestii spornych (nieprawidłowe rozstrzygnięcie zakładu, nierozstrzygnięty zakład itp.) są przyjmowane w ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia.

2.4. Zmiany w Wykazie zakładów (wartości kursów, wartości handicapów i sum, limity zakładów wielokrotnych, maksymalna kwota zakładu itp.) mogą zostać wprowadzone przez Vulkanbet w dowolnym momencie. Warunki zakładów postawionych przez Klienta przed wprowadzeniem zmian w Wykazie zostają niezmienione.

2.5. Maksymalna i minimalna kwoty zakładu na wydarzenie zależą od sportu i wydarzenia, są określane przez Vulkanbet osobno dla każdego wydarzenia i dla każdego rodzaju zakładu oraz może ulec zmianie bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia. Vulkanbet zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej kwoty zakładu dla poszczególnych wydarzeń, a także do wprowadzania i usuwania specjalnych ograniczeń na kontach Klientów bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

2.6. Każdy zakład (w tym Zakład na żywo) postawiony na wydarzenie, którego wynik był już znany w momencie przyjęcia zakładu, jest uznawany za nieważny i musi zostać zwrócony, a także zostanie wykluczony z zakładu wielokrotnego.

2.7. Wszystkie zakłady przedmeczowe wniesione po rozpoczęciu meczu są rozliczane po kursie 1.

2.8. Vulkanbet dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje; Vulkanbet nie ponosi jednak odpowiedzialności za oczywiste błędy i/lub pominięcia, które mogą spowodować wyświetlanie nieprawidłowych kursów, wyników, listy uczestników lub czasu rozpoczęcia wydarzeń.

2.9. Gracz jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje zakłady. Obowiązkiem gracza jest upewnienie się, że szczegóły jego zakładu są prawidłowe. Zakładu postawionego i zaakceptowanego przez system nie można zmienić ani anulować.

2.10. Po zarejestrowaniu zakładu na serwerze awarie komunikacji lub inne awarie techniczne nie stanowią powodu do anulowania zakładu.

2.11. W przypadku nieprawidłowego rozstrzygnięcia zakładu (z powodu awarii technicznych, nieprawidłowo wprowadzonych wyników wydarzeń itp.) błędnie rozstrzygnięte zakłady podlegają ponownemu rozstrzygnięciu.

2.12. Vulkanbet ma prawo nieprzyjmować zakładów sportowych/e-sportowych od graczy bez wyjaśnienia, a także od graczy, którzy naruszają zasady. Vulkanbet zastrzega sobie prawo do zamykania lub czasowego blokowania kont Klientów bez wcześniejszego powiadomienia.

2.13. Użytkownikom zabrania się stawiania kilku identycznych zakładów na ten sam mecz w celu ominięcia limitów. Takie działania będą traktowane jako naruszenie zasad i mogą prowadzić do ustanowienia dodatkowych limitów, ograniczenia możliwości stawiania zakładów lub zablokowania kont.

Stawianie zakładów za pomocą salda bonusowego

3. Podczas stawiania zakładów za pomocą salda bonusowego obowiązują warunki obrotu aktywnego bonusu.

3.1. Jeśli zakład został postawiony za pomocą salda bonusowego (z niespełnionym warunkiem obrotu), które w momencie rozstrzygnięcia zakładu było dezaktywowane, zakład zostanie uznany za nieważny i nie zostanie rozstrzygnięty.

3.2. Każdy gracz ma dwa salda: saldo prawdziwych pieniędzy i saldo bonusowe. Saldo rzeczywiste jest używane głównie do stawiania zakładów. Dopiero gdy wartość na koncie rzeczywistym gracza jest równa zeru, gracz zaczyna obstawiać za pomocą środków bonusowych. Wszystkie wygrane otrzymane podczas gry za środki bonusowe są dodawane do salda bonusowego.

3.3. Jeśli zakład został postawiony za pomocą salda bonusowego, którego warunek obrotu został następnie spełniony (środki zostały zamienione na prawdziwe pieniądze), nie zostanie on rozstrzygnięty.

3.4. Jeśli gracz nie chce wykorzystywać środków bonusowych do obstawiania, może obstawiać zakłady wyłącznie przy użyciu prawdziwych środków. Rzeczywistą kwotę dostępnych prawdziwych środków można sprawdzić w każdym momencie, klikając saldo w górnej części witryny.

3.5. W przypadku aktywnego bonusu zabronione jest obstawianie więcej niż jednego wyniku tego samego rynku w ramach jednego wydarzenia. W przypadku naruszenia tej zasady Vulkanbet ma pełne prawo anulować bonusy i wszystkie wygrane otrzymane w wyniku korzystania z tych bonusów. Takie działania będą traktowane jako naruszenie zasad i mogą prowadzić do ustanowienia dodatkowych limitów, ograniczenia możliwości stawiania zakładów lub zablokowania kont.

Obstawianie na żywo

4. Zakłady na żywo są przyjmowane w czasie trwania wydarzenia i tylko na jeszcze nieustalone wyniki. Zakłady na żywo można znaleźć w sekcji Na żywo.

4.1. Kursy na wydarzenia Na żywo zmieniają się w czasie rzeczywistym. Kursy mogą wzrosnąć lub spaść w okresie pomiędzy wyborem zakładu a jego przyjęciem, co może wpłynąć na wysokość wygranej.

Kursy na Zakłady na żywo stale się zmieniają, w zależności od rozwoju wydarzeń podczas meczu.

4.2. Zakłady na żywo są rozliczane zgodnie z wynikami, które są znane natychmiast po zakończeniu wydarzenia, zgodnie z informacjami z oficjalnych źródeł. Wszystkie późniejsze zmiany nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o oferowanych Zakładach na żywo.

4.3. Vulkanbet może rozstrzygać Zakłady na żywo na podstawie własnych statystyk dotyczących rzeczywistego przebiegu gry. O ile nie określono inaczej, wszystkie Zakłady na żywo postawione na zawodników niebiorących udziału w meczu zostaną unieważnione. W przypadku wyników ustalonych podczas meczu rozstrzygnięcie zakładu następuje bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia.

4.4. Wszystkie Zakłady na żywo, których wynik został ustalony (np. zwycięzca danego okresu meczu lub „suma powyżej”), są uznawane za ważne i zostaną rozstrzygnięte, nawet jeśli wydarzenie/rozgrywki zostaną przerwane.

4.5. Reklamacje dotyczące Zakładów na żywo należy składać w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia wydarzenia.

4.6. Jeśli mecz zostanie przerwany lub nie zostanie ukończony w ciągu 48 godzin od jego rozpoczęcia, zakłady nie zostaną zwrócone. Zakłady na wyniki, które nie zostały bezwarunkowo ustalone lub na wydarzenia, które nie miały miejsca / nie zostały zakończone, zostaną rozstrzygnięte po kursie 1 (tj. zwrócone).

4.7. Data i godzina wskazane w wykazie zakładów są datą i godziną zakończenia przyjmowania zakładów na wydarzenie. Nie muszą się one pokrywać z datą i godziną faktycznego rozpoczęcia wydarzenia. W ramach rozstrzygania zakładów za czas rozpoczęcia wydarzenia uznaje się faktyczny czas rozpoczęcia wydarzenia, potwierdzony przez oficjalne dokumenty (protokoły) organizatora.

4.8. Zakłady przyjmowane są wyłącznie od osób, które zaakceptowały zasady ustanowione przez Firmę Bukmacherską. Każdy zakład jest potwierdzeniem, że Klient zna owe zasady i je akceptuje. Po potwierdzeniu zakładu Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność podanych w nim danych.

4.9. Vulkanbet nie przyjmuje zakładów od następujących osób:

- niepełnoletnich (okres ten jest regulowany przez ustawodawstwo kraju gracza, ale wynosi nie mniej niż 18 lat);

- uczestniczących w wydarzeniach, na które zawierane są zakłady (sportowcy, trenerzy, sędziowie itp.);

- reprezentujących interesy innych firm bukmacherskich, a także osób powiązanych z innymi Firmami bukmacherskimi;

- próbujących uzyskać lub którym udało się uzyskać nieuczciwą przewagę nad Firmą Bukmacherską, na przykład poprzez wielokrotne obstawianie zakładów w celu ominięcia limitu maksymalnej ustalonej przez Firmę Bukmacherską kwoty zakładu.

4.10. Vulkanbet zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Klienta do konta w przypadku wykrycia stawiania automatycznych zakładów przy użyciu botów.

Wyniki dostępne na stronie internetowej

5. Zakład „Wygra drużyna 1” jest określony jako 1.

5.1. Zakład „Remis” jest określony jako „X”.

5.2. Zakład „Wygra drużyna 2” jest określony jako 2.

5.3. Zakład „Wygra drużyna 1 lub remis” jest określony jako „1X”. Aby zakład wygrał, drużyna 1 musi wygrać lub musi paść remis. Zakład „Wygra drużyna 1 lub wygra drużyna 2” jest określony jako „12”. Aby zakład wygrał, musi wygrać jedna z drużyn (mecz nie może się zakończyć remisem).

5.4. Zakład „Wygra drużyna 2 lub remis” jest określony jako „X2”. Aby zakład wygrał, drużyna 2 musi wygrać lub musi paść remis.

5.5. Zakład „Drużyna (zawodnik) wygra z handicapem” jest określony jako „Handicap”.

Na liście rynków handicap jest niekiedy łączony z kursem na wygraną drużyny („H1 Drużyna 1”).

Handicap jest wyrażany w bramkach, punktach, gemach itp. i przypisywany drużynie/zawodnikowi przez Firmę w celu wyrównania szans obu stron na wygraną. Handicap oznaczony symbolem „-” oznacza różnicę bramek (punktów itp.), którą drużyna musi przekroczyć (tj. wygrać z większą różnicą), aby zakład „Drużyna wygra z handicapem” wygrał. Handicap oznaczony symbolem „+” oznacza różnicę bramek (punktów itp.), którą drużyna może przegrać (tj. przegrać z mniejszą różnicą), aby zakład „Drużyna wygra z handicapem” wygrał.

Handicap przypisany drużynie/zawodnikowi ma zastosowanie do końcowego wyniku meczu. Jeśli drużyna/zawodnik wybrany przez Klienta wygra po zastosowaniu handicapu, zakład wygrywa. Jeśli mecz zakończy się remisem po zastosowaniu handicapu, zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli jednak drużyna przeciwna wygra po zastosowaniu handicapu, zakład przegrywa.

5.6. Suma to łączna liczba bramek (lub punktów, gemów itp.) zdobytych (lub strzelonych, rozegranych itp.) przez drużyny (zawodników itp.). Klient musi przewidzieć ile bramek, punktów, gemów itp. zostanie strzelonych, zdobytych, rozegranych itp. (więcej lub mniej niż podana liczba). Przy ustalaniu sumy indywidualnej liczone są tylko bramki strzelone drużynie przeciwnej. Jeśli wynik jest taki sam jak suma podana przez bukmachera, zakłady „powyżej” i „poniżej” zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

5.7. Zakład „Dokładny wynik”. Klient powinien przewidzieć dokładny wynik meczu.

5.8. Zakład „Wynik do połowy-wynik końcowy”. Klient powinien przewidzieć wynik połowy i dokładny wynik meczu. W wykazie zakładów są one oznaczone: „W” (dla wygranej) i „X” (dla remisu). Po wyniku pierwszej połowy (okresu) następuje wynik meczu.

Na przykład „W2W1” oznacza, że 2. drużyna wygra (W2) pierwszą połowę, a 1. drużyna wygra (W1) mecz.

5.9. Zakład „Okres z najwyższym wynikiem (połowa, kwarta, gem, set, inning itp.)”. Aby wygrać, Klient musi przewidzieć połowę/kwartę/okres itp. meczu z największą liczbą zdobytych bramek (punktów itp.), lub w których połowach/kwartach/okresach liczba zdobytych bramek (punktów itp.) będzie równa.

5.10. Zakłady „Na przedział czasowy”. Są to zakłady na wyniki w określonych przedziałach czasowych w różnych okresach meczu. Wyniki są ustalane w konkretnych ramach czasowych na podstawie oficjalnych statystyk. Przedział czasowy „od 1. do 20. minuty” jest określany jako „00:00:01 do 00:20:00”. Okres „od 21. minuty do końca meczu” jest określany jako kolejny przedział czasowy.

5.11. Zakład „Na wynik zawodnika”. Klient musi przewidzieć czy wybrany zawodnik dotrze do określonego etapu rozgrywek (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały, finał itp.), na którym miejscu zakończy rywalizację (grupa, podgrupa itp.), lub czy zakwalifikuje się do następnego etapu (rundy). Jeśli awans zawodnika do następnej rundy zostanie następnie anulowany z jakiegokolwiek powodu, wynikające z tego zmiany wyników nie będą brane pod uwagę, a zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z wynikami meczów, które się odbyły. Jeśli uczestnicy spotkają się kilka razy, a mecz zostanie przełożony, wszystkie zakłady na „Zakwalifikuje się” pozostają ważne.

Jeśli jeden z meczów się nie odbędzie lub zostanie przerwany, a wynik pierwszego meczu ulegnie zmianie, zakład na „Zakwalifikuje się” zostanie rozliczony zgodnie z awansem danej drużyny do następnej rundy rozgrywek. Jeśli żaden mecz się nie odbędzie, zakłady „Drużyna wygra" zostaną rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli zadeklarowany zawodnik nie jest w stanie ukończyć wydarzenia (z jakiegokolwiek powodu: kontuzji, walkowera itp.), zakłady na danego zawodnika pozostają ważne. Zakłady wygrają, jeśli wybrany wynik dla danego uczestnika zostanie osiągnięty, a przegrają, jeśli wynik nie zostanie osiągnięty. Jeśli zadeklarowany zawodnik nie jest w stanie wziąć udziału w wydarzeniu (z jakiegokolwiek powodu: kontuzji, walkowera itp.), zakłady na danego zawodnika zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

5.12. Zakład na wygraną w pozostałej części meczu (połowa, okres itp.) jest stawiany na wydarzenia, które mają miejsce podczas meczu. Klient musi przewidzieć wyniki wydarzeń w określonym przedziale czasowym, który rozpoczyna się w momencie postawienia zakładu i kończy wraz z upływem regulaminowego czasu, bez uwzględniania wyniku w momencie wniesienia zakładu.

5.13. Zakład na „Zakwalifikuje się”. Zakład wygrywa, jeśli Klient przewidzi zakwalifikowanie się drużyny do następnego etapu rozgrywek (turnieju, rozgrywek pucharowych itp.). Kwalifikacja uczestnika/zawodnika jest ustalana na podstawie wyników wszystkich rozegranych meczów.

5.14. Handicap azjatycki to zakład z handicapem na określony wynik. Jest on wyrażany w formie średnich kursów, co zwiększa szanse Klienta na wygraną w przypadku obstawienia prawidłowego wyniku na koniec rozgrywek. Na przykład kurs „+1,25” jest średnią wartością pomiędzy handicapami „+1” i „+1,5”, więc kwota zakładu jest dzielona na dwie równe części i uwzględniana w ramach dwóch handicapów. Jeśli wynik meczu jest prawidłowy, wygrana kwota obu zakładów jest sumowana.

5.15. Azjatycka suma goli to rodzaj zakładu na „Sumę”. Klient musi przewidzieć czy łączna liczba zdobytych bramek/punktów będzie większa, czy mniejsza od wyniku wskazanego w wykazie zakładów. Zastosowany system ustalania wyniku pozwala na stawianie zakładów z mniejszym ryzykiem. W rzeczywistości zakłady są dzielone na dwie części i rozgrywane z dwoma możliwymi wariantami wyników. „Suma powyżej 1,25” po kursie 2,2 jest dzielona na dwie pobliskie wartości sumy: „powyżej 1” i „powyżej 1,5”. Klient otrzymuje zwrot połowy zakładu, jeśli druga połowa przegrała (jeśli wynik końcowy wynosił 0:1 lub 1:0). O ile nie określono inaczej, podczas rozstrzygania zakładów brany jest pod uwagę wyłącznie regulaminowy czas meczu.

Zakłady sportowe

6. Piłka nożna.

6.1. Zakłady na mecze piłki nożnej są przyjmowane na regulaminowy czas gry (w tym czas doliczony przez sędziego z powodu jakichkolwiek kontuzji lub przestojów).  Czas doliczony przez sędziego do pierwszej połowy meczu jest przedstawiany w oficjalnych źródłach jako „45 + X” (gdzie X oznacza liczbę doliczonych minut) i jest określany przez Firmę jako „45. minuta meczu”.

Czas doliczony przez sędziego do drugiej połowy meczu jest przedstawiany w oficjalnych źródłach jako „90 + X” (gdzie X oznacza liczbę doliczonych minut) i jest określany przez Firmę jako „90. minuta meczu”. Zdobyte bramki, zmiany zawodników i inne wydarzenia zarejestrowane przez sędziego w doliczonym czasie gry uznaje się za rozegrane w regulaminowym czasie gry.

W rozgrywkach, w których po „Remisie” po regulaminowym czasie gry powinna nastąpić dogrywka i/lub rzuty karne, stosowane są wyniki na „Zwycięzca meczu” lub „Zakwalifikuje się”. W rozgrywkach, w których zakwalifikowanie się drużyny do następnej rundy turnieju jest określane na postawie wyników dwóch meczów, stosowane są zakłady „Zakwalifikuje się do następnej rundy” lub „Zakwalifikuje się do następnych rozgrywek”.

Jeśli wydarzenie z jakiegokolwiek powodu zakończy się przedwcześnie, a jego wynik nie zostanie zarejestrowany w oficjalnych źródłach jako ostateczny, wszystkie zakłady na owe wydarzenie zostaną uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1.

Wyjątek stanowią: Zakłady na żywo na wyniki, które faktycznie miały miejsce i zostały rozstrzygnięte do czasu przerwania meczu, zakłady na „Zakwalifikuje się do następnej rundy” rozstrzygane na podstawie wyników dwóch meczów, zakłady na mecze, które zostały przerwane i rozegrane w ciągu 48 godzin od ich przerwania.

6.2. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się w ciągu 48 godzin od wyznaczonego czasu rozpoczęcia i zostanie uznane przez Firmę jako „opóźnione” lub „przełożone”, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli data i/lub godzina rozpoczęcia zostały zmienione przed faktycznym rozpoczęciem, Firma zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny ostatecznego terminu stawiania zakładów.

6.3. Zakład „1. gol w meczu”. Bramki samobójcze nie są uwzględniane. Jeśli pierwszym golem będzie bramka samobójcza, zakład „1. gol w meczu” jest rozstrzygany na podstawie tego, kto strzeli drugiego gola w meczu. Jeśli wszystkie gole w meczu były bramkami samobójczymi, wygrywa zakład „Brak goli”, chyba że na kuponie i/lub w wykazie zakładów wskazano inaczej. Zakłady na zawodników, którzy zostali zmienieni lub odesłani z boiska przed uznaniem przez sędziego pierwszej bramki, przegrywają. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu lub wszedł na boisko po zdobyciu pierwszej bramki, zakłady na tego zawodnika zostają uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli pierwszy gol został zdobyty przez zawodnika, na którego nie oferowano żadnego kursu, wszystkie zakłady na konkretnych zawodników przegrywają, chyba że oferowano wynik „Jakikolwiek inny zawodnik”. Zakłady na wynik „Jakikolwiek inny zawodnik” obejmują zawodników nieuwzględnionych w wykazie zakładów.

6.4. Zakład „Ostatni gol w meczu”. Bramki samobójcze nie są uwzględniane. Jeśli ostatnim golem będzie bramka samobójcza, zakład „Ostatni gol w meczu” jest rozstrzygany na podstawie tego, kto strzeli poprzedniego gola w meczu. Jeśli wszystkie gole w meczu były bramkami samobójczymi, wygrywa zakład „Brak goli”, chyba że na kuponie i/lub w wykazie zakładów wskazano inaczej.

Za potencjalnych strzelców ostatniej bramki uznaje się wszystkich zawodników biorących udział w meczu, niezależnie od tego, czy byli na boisku w momencie jej zdobycia. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, zakłady na tego zawodnika zostają uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli ostatni gol został zdobyty przez zawodnika, na którego nie oferowano żadnego kursu, wszystkie zakłady na konkretnych zawodników przegrywają, chyba że oferowano wynik „Jakikolwiek inny zawodnik”. Zakłady na wynik „Jakikolwiek inny zawodnik” obejmują zawodników nieuwzględnionych w wykazie zakładów.

6.5. Zakład „Strzelec gola”. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają uznane za nieważne i rozliczone po kursie 1.

6.6. Zakład „Drużyna, która strzeli kolejnego gola”. Zakład jest dostępny podczas meczu. Bramki samobójcze są uznawane za zdobyte przez drużynę, na korzyść której zmienił się wynik meczu. Jeśli kolejny gol nie zostanie zdobyty, wygrywa zakład „Brak goli”.

6.7. Zakład „Czas pierwszego/ostatniego gola”. Zakład na pierwszego gola zdobytego w określonym czasie, na przykład od 1. do 30. minuty, przegrywa, jeśli mecz zostanie przerwany z wynikiem 0:0 po upływie tego czasu. Jeśli gol został zdobyty o czasie 23:00, uznaje się, że bramka została trafiona w 23. minucie; jeśli bramka została zdobyta o czasie 23:01, uznaje się, że bramka została trafiona w 24. minucie.

6.8. Zakład „Rzuty rożne”. Przyznane, ale nierozegrane rzuty rożne nie są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładów (na przykład rzut rożny przyznany, lecz nierozegrany przed końcowym gwizdkiem). Niezaliczone i ponownie przyznane przez sędziego rzuty rożne są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładów tylko raz, chyba że na kuponie i/lub w wykazie zakładów wskazano inaczej.

6.9. Zakład „Wygrana przegrywających”. Zakład „Tak” wygrywa, jeśli wybrana drużyna wygra mecz w regulaminowym czasie gry po wcześniejszym prowadzeniu drużyny przeciwnej.

6.10. Zakład „Wygrana do zera”. Zakład „Tak” wygrywa, jeśli wybrana drużyna wygra mecz w regulaminowym czasie gry, a przeciwna drużyna nie zdobyła ani jednego gola.

6.11. Zakład „Pierwszy gol z główki”. Zakład „Nie” przegrywa, jeśli mecz kończy się wynikiem 0:0.

6.12. Zakład „Zawodnik zdobędzie dokładnie 2 lub 3 gole lub więcej”. Zakład „Tak” wygrywa, jeśli zawodnik zdobędzie dokładnie 2 lub 3 gole bądź więcej w regulaminowym czasie gry. Bramki samobójcze nie są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładów, chyba że w wykazie zakładów wskazano inaczej.

6.13. Zakład „Gole w doliczonym czasie”. Zakład „Tak” wygrywa, jeśli gol zostaje trafiony w czasie doliczonym do 1. lub 2. połowy przez sędziego.

6.14. Przy rozstrzyganiu wyników dotyczących kartek czerwonych i żółtych kartki pokazane po końcowym gwizdku i podczas przerwy nie są uwzględniane w ramach zakładów. Kartki pokazane członkom sztabu lub zawodnikom nieuczestniczącym w grze (trenerzy lub gracze na ławce rezerwowych) nie są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładów.

6.15. Przy rozstrzyganiu wyniku zakładu „Suma żółtych kartek” druga żółta kartka pokazana temu samemu zawodnikowi uznawana jest za czerwoną kartkę.

6.16. Przy rozstrzyganiu wyników rzutów karnych wyniki faktycznie wykonanych rzutów karnych są uwzględniane, nawet jeśli seria rzutów karnych została zakończona przed czasem.


7. Hokej na lodzie.

7.2.1. Zakłady na mecze hokeja na lodzie są przyjmowane na regulaminowy czas gry (3 tercje po 20 minut), chyba że wskazano inaczej.

7.2.2. Rzuty karne i dogrywki są uwzględniane wyłącznie przy rozstrzyganiu zakładów „Zakwalifikuje się”, „Zwycięzca turnieju” itp. Aby zakłady były ważne, musi upłynąć co najmniej 50 minut gry z wyjątkiem przypadków, w których wyniki można rozstrzygnąć w momencie zatrzymania gry.

7.2.3. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się w ciągu 48 godzin od wyznaczonego czasu rozpoczęcia i zostanie uznane przez Firmę jako „opóźnione” lub „przełożone”, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli data i/lub godzina rozpoczęcia zostały zmienione przed faktycznym rozpoczęciem, Firma zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny ostatecznego terminu stawiania zakładów.

7.2.4. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają uznane za nieważne i rozliczone po kursie 1.

8. Koszykówka.

8.3.1. W koszykówce zakłady na zwycięstwo drużyny, remis, dowolny wynik drugiej połowy i czwartej kwarty są przyjmowane na regulaminowy czas gry. Zakłady na wszystkie inne oferowane wyniki są rozstrzygane z wyłączeniem dogrywek, chyba że w wykazie zakładów wskazano inaczej.

8.3.2. Jeśli mecz się rozpocznie, ale nie zostanie ukończony, a jego wynik nie zostanie zarejestrowany w oficjalnych źródłach jako ostateczny, wszystkie zakłady na mecz zostaną rozstrzygnięte po kursie 1 z wyjątkiem Zakładów na żywo, które zostały już rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu.

8.3.3. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się w ciągu 48 godzin od wyznaczonego czasu rozpoczęcia i zostanie uznane przez Firmę jako „opóźnione” lub „przełożone”, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli data i/lub godzina rozpoczęcia zostały zmienione przed faktycznym rozpoczęciem, Firma zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny ostatecznego terminu stawiania zakładów.

8.3.4. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1.

8.3.5. Zakład „Suma punktów zawodnika” wygrywa, gdy Klient poprawnie obstawi łączną liczbę punktów zdobytych przez określonego zawodnika w meczu, także w dogrywce, chyba że w wykazie zakładów wskazano inaczej. Zawodnik musi brać udział w grze dłużej niż jedną sekundę, aby zakład na niego był ważny.

8.3.6. Aby zakłady były ważne, musi upłynąć co najmniej 35 minut gry, jeśli długość meczu wynosi 40 minut. W przypadku meczów o długości 48 minut zakłady są ważne, jeśli upłynęło co najmniej 40 minut gry z wyjątkiem przypadków, w których wydarzenia można rozstrzygnąć w momencie zatrzymania gry.

8.3.7. Dogrywki, rozgrywane na podstawie łącznych wyników dwóch meczów, wliczają się wyłącznie do wyników zakładów na „Zakwalifikuje się”, „Zwycięzca turnieju” itp.

8.3.8. Przy rozstrzyganiu zakładów na statystyki zawodników Klient musi przewidzieć sumę punktów, podań, zbiórek itp. wybranego zawodnika na koniec meczu, w tym w czasie dogrywek. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają rozstrzygnięte po kursie 1.

8.3.9. Zakłady na koszykówkę 3×3 są przyjmowane na regulaminowy czas gry lub do momentu, gdy jedna z drużyn zdobędzie 21 lub więcej punktów w regulaminowym czasie. Przy rozstrzyganiu wszystkich pozostałych zakładów uwzględnia się dogrywkę. Jeśli mecz zakończy się remisem, zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

9. Piłka ręczna. Futsal. Piłka nożna plażowa. Piłka wodna. Siatkówka plażowa.

Bandy. Hokej na trawie. Piłka ręczna plażowa. Rugby. Siatkówka plażowa.

9.4.1. Wszystkie zakłady są przyjmowane na regulaminowy czas gry, chyba że w wykazie zakładów wskazano inaczej.

9.4.2. Jeśli mecz się rozpocznie, ale nie zostanie ukończony, a jego wynik nie zostanie zarejestrowany w oficjalnych źródłach jako ostateczny,  wszystkie zakłady na mecz zostaną rozstrzygnięte po kursie 1 z wyjątkiem wydarzeń, które zostały przerwane i ukończone w ciągu 48 godzin od ich rozpoczęcia (lub w ciągu kalendarzowego tygodnia meczu w przypadku rugby). Wyjątek stanowią Zakłady na żywo, które zostały już rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu.

9.4.3. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się w ciągu 48 godzin od wyznaczonego czasu rozpoczęcia i zostanie uznane przez Firmę jako „opóźnione” lub „przełożone”, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli data i/lub godzina rozpoczęcia zostały zmienione przed faktycznym rozpoczęciem, Firma zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny ostatecznego terminu stawiania zakładów.

9.4.4. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają rozstrzygnięte po kursie 1.

9.4.5. Rzuty karne i dogrywki są uwzględniane wyłącznie przy rozstrzyganiu zakładów na „Zwycięzca”, „Zakwalifikuje się”, „Zwycięzca turnieju” itp.

10. Boks.

10.1. Walkę uznaje się za rozpoczętą, gdy zabrzmi gong rozpoczynający pierwszą rundę. W przypadku, gdy bokser nie jest w stanie kontynuować walki po gongu, walkę uznaje się za zakończoną w poprzedniej rundzie.

10.2. Wyłącznie zakończone rundy (w przypadku, gdy wynik walki zostanie ustalony przed czasem lub jeden z bokserów zostanie zdyskwalifikowany) są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładu „Wynik walki. Rundy”, „Wynik walki. Grupy rund” i „Koniec walki. Rundy”. Zakład na „Zwycięzca” wygrywa, jeśli wszystkie rundy zostały zakończone.

10.3. Tylko rundy, w których ustalono wynik walki (i tylko w przypadku zakończenia walki) są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładu „Suma rund”.

10.4. Jeśli walka zostanie uznana za nierozstrzygniętą lub zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu przed wyłonieniem zwycięzcy, wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

10.5. Jeśli format walki zostanie zmieniony, zakłady na wszystkie wyniki walki, z wyłączeniem zakładów na „Zwycięzca”, zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

10.6. Zakład na „Nokdaun” wygrywa tylko wtedy, gdy sędzia rozpocznie odliczanie.

11. Snooker.

11.1. Jeśli mecz zostanie przerwany i o ile został rozegrany przynajmniej jeden frejm, za zwycięzcę zostanie uznany zawodnik, który zakwalifikował się do następnej rundy lub wygrał rozgrywki/mistrzostwa.

11.2. Aby zakłady zostały rozstrzygnięte jako wygrane lub przegrane, wszystkie frejmy wymagane do wyłonienia zwycięzcy meczu muszą zostać zakończone. Jeśli zwycięzca zostanie wyłoniony przed zakończeniem meczu z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady na frejmy i handicapy oraz zakłady specjalne zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

11.3. Jeśli zwycięzca meczu został ustalony przed rozegraniem pełnej liczby frejmów, zakład „Break maksymalny” zostanie rozliczony po kursie 1 z wyjątkiem przypadków, w których dalsze wydarzenia nie będą miały wpływu na rozstrzygnięcie wyniku.

12. Baseball. Futbol amerykański.

12.1. Zakłady na mecze baseballa i futbolu amerykańskiego są przyjmowane z uwzględnieniem dogrywek.

12.2. Nazwiska miotaczy wyjściowego składu będą brane pod uwagę w momencie przyjęcia zakładu na mecze MLB z wyjątkiem Zakładów na żywo, w których nazwiska miotaczy wyjściowego składu mogą nie być wymienione. Jeśli którykolwiek z miotaczy wyjściowego składu zostanie zastąpiony, wszystkie zakłady przedmeczowe na ten mecz zostaną uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1. Zakłady na inne mecze baseballowe są oferowane bez określenia miotacza wyjściowego składu.

12.3. Jeśli mecz z jakiegokolwiek powodu zakończy się przedwcześnie, a jego wynik nie zostanie zarejestrowany w oficjalnych źródłach jako ostateczny, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1. Wyjątek stanowią mecze przerwane i dokończone w trakcie tygodnia kalendarzowego (w przypadku zakładów na futbol amerykański) lub mecze, w których rozegrano co najmniej 5 inningów (w przypadku zakładów na baseball). Wyjątek stanowią również Zakłady na żywo, które zostały już rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu, chyba że wskazano inaczej.

12.4. Mecze baseballu i futbolu amerykańskiego muszą się odbyć w wyznaczonym dniu i miejscu. Jeśli mecz futbolu amerykańskiego nie odbędzie się w ciągu bieżącego kalendarzowego tygodnia meczu i zostanie ogłoszony przez Firmę jako „opóźniony” lub „przełożony”, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1.

12.5. Jeśli mecz futbolu amerykańskiego zakończył się remisem (również po uwzględnieniu wyników dogrywki), wszystkie zakłady na ten mecz zostaną uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1 z wyjątkiem Zakładów na żywo, które zostały już rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu, chyba że wskazano inaczej.

12.6. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają rozstrzygnięte po kursie 1.

13. Sporty motorowe.

13.1. Wyścig uznaje się za rozpoczęty, gdy wyświetlony zostanie sygnał okrążenia rozgrzewkowego. Wszyscy zawodnicy, którzy dotarli do tego czasu na start, ale nie ukończyli wyścigu zgodnie z zasadami, są uznawani za uczestników, którzy nie ukończyli wyścigu.

13.2. Zakłady „Head to head”. Aby zakłady były ważne, obaj kierowcy muszą rozpocząć wyścig. Jeśli obaj kierowcy nie ukończą wyścigu, zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie liczby ukończonych okrążeń. Jeśli obaj kierowcy wycofają się po równej liczbie okrążeń, zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

13.3. Wyniki sesji kwalifikacyjnej są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładów. Wszelkie późniejsze zmiany na pozycjach startowych nie są uwzględniane.

13.4. Jeśli wyścig nie zostanie ukończony, a oficjalny wynik nie zostanie ogłoszony, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne i rozstrzygnięte po kursie 1.

14. ММА.

14.1. Walkę uznaje się za rozpoczętą, gdy zabrzmi gong rozpoczynający pierwszą rundę.This line is correct, please check the following one and make sure there is „zawodnik” and not „bokser” W przypadku, gdy bokser nie jest w stanie kontynuować walki po gongu, walkę uznaje się za zakończoną w poprzedniej rundzie.

14.2. Wyłącznie zakończone rundy (w przypadku, gdy wynik walki zostanie ustalony przed czasem lub jeden z bokserów zostanie zdyskwalifikowany) są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładu „Wynik walki. Rundy”, „Wynik walki. Grupy rund” i „Koniec walki. Rundy”. Zakład na „Zwycięzca” wygrywa, jeśli wszystkie rundy zostały zakończone.

14.3. Tylko rundy, w których ustalono wynik walki (i tylko w przypadku zakończenia walki) są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładu „Suma rund”.

14.4. Jeśli walka zostanie uznana za nierozstrzygniętą lub zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu przed wyłonieniem zwycięzcy, wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

14.5. Jeśli format walki zostanie zmieniony, zakłady na wszystkie wyniki walki, z wyłączeniem zakładów na „Zwycięzca”, zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

15. Siatkówka.

15.1. Zakłady na handicap i sumę w siatkówce są określane w punktach, chyba że wskazano inaczej.

15.2. Jeśli mecz się rozpocznie, ale nie zostanie ukończony, a jego wynik nie zostanie zarejestrowany w oficjalnych źródłach jako ostateczny, wszystkie zakłady na mecz zostaną rozstrzygnięte po kursie 1 z wyjątkiem wydarzeń, które zostały przerwane i ukończone w ciągu 48 godzin od ich rozpoczęcia (lub w ciągu kalendarzowego tygodnia meczu w przypadku rugby). Wyjątek stanowią Zakłady na żywo, które zostały już rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu.

15.3. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się w ciągu 48 godzin od wyznaczonego czasu rozpoczęcia i zostanie uznane przez Firmę jako „opóźnione” lub „przełożone”, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli data i/lub godzina rozpoczęcia zostały zmienione przed faktycznym rozpoczęciem, Firma zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny ostatecznego terminu stawiania zakładów.

15.4. Jeśli zawodnik nie wziął udziału w meczu, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają rozstrzygnięte po kursie 1.

16. Tenis. Badminton. Tenis stołowy. Siatkówka plażowa.

16.1. Zakłady na handicap i sumę są określane w gemach.

16.2. W przypadku zakładów na mecze drużynowe, jeśli jeden lub więcej zadeklarowanych zawodników zostanie z jakiegokolwiek powodu zastąpionych przez innych graczy, zakłady na „Zakwalifikuje się” i „Zwycięzca” pozostają ważne. W przypadku meczów deblowych, jeśli skład pary deblowej jest określony i przynajmniej jeden z zawodników zostanie zastąpiony, zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli skład nie jest określony, zakłady pozostają ważne.

16.3. Jeśli format meczu (liczba setów) zostanie zmieniony, wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

16.4. Informacje na temat nawierzchni kortów należy traktować wyłącznie informacyjnie. Jeśli nawierzchnia kortu zostanie zmieniona, zakłady pozostają ważne. 

Zakłady pozostają ważne w następujących przypadkach:

 • zmiana nawierzchni;
 • zmiana miejsca wydarzenia;
 • przeniesienie wydarzenia z pomieszczenia na zewnątrz;
 • gdy w wykazie zakładów wskazano inaczej.

16.5. Jeśli rozpoczęcie meczu zostanie opóźnione lub mecz zostanie przełożony z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady pozostaną ważne do zakończenia meczu lub zakończenia turnieju, którego jest on częścią.

16.6. Jeśli mecz zostanie przerwany i niedokończony, zawodnik odmówi kontynuowania gry lub zostanie zdyskwalifikowany, zostanie ogłoszony walkower, a zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku. Wyjątek stanowią Zakłady na żywo, które zostały już zakończone, oraz zakłady na wyniki, które zostały już bezwarunkowo określone w momencie przerwania meczu.

16.7. Jeśli zawodnik wycofa się (lub zostanie zdyskwalifikowany) przed rozpoczęciem meczu, zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

16.8. Jeśli rozpoczęcie meczu zostanie opóźnione lub mecz zostanie przełożony z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady pozostaną ważne do zakończenia meczu lub zakończenia turnieju, którego jest on częścią.

16.9. Zakłady „Na statystyki”. Jeśli zawodnik wycofa się przed rozpoczęciem meczu, zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie trwania meczu, zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku ustalonego w momencie przerwania meczu.

17. Zakłady e-sportowe.

17.1. Zakłady e-sportowe są rozstrzygane w oparciu o ogólne zasady, biorąc pod uwagę reguły przyjmowania zakładów właściwe dla danej dyscypliny e-sportowej.

17.2. Gry e-sportowe w formacie Bo1, Bo2, Bo3 itp. (najlepszy z 1, 2, 3, 5 itd.) – łączna liczba map, na których wybrana drużyna powinna odnieść więcej zwycięstw. Zwycięzca meczu jest określany na podstawie liczby wygranych map. Na przykład w formacie Bo3 wymagane są dwa zwycięstwa, a w Bo5 co najmniej trzy itd.

17.3. Ostateczne rozstrzygnięcie jest przeprowadzane zgodnie z danymi zarejestrowanymi natychmiast po zniszczeniu głównego budynku (Wieży/Nexusa) przez jednego z przeciwników. Rozstrzygnięcie następuje również w przypadku, gdy jedna z drużyn się podda (w tym przypadku Wieża/Nexus nie zostają zniszczone przez bezpośrednie uderzenie wroga). Zwycięstwo przyznawane jest drużynie przeciwnej.

17.4. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny za niesportowe zachowanie (oszustwo / ustawianie meczów / używanie cheatów / niestawienie się podczas meczu), wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Dyskwalifikacja z powodu naruszenia zasad rozgrywek i/lub niewłaściwego zachowania / postawy moralnej graczy nie stanowi ważnego powodu do zwrotu zakładów postawionych na dany mecz.

17.5. Jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia podczas meczu niesportowego zachowania (oszustwa / ustawiania meczów / używania cheatów / niestawienia się podczas meczu), wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Bukmacher zastrzega sobie prawo do zmiany wypłat za zakłady na podstawie oficjalnych informacji źródłowych przez okres dziesięciu dni po zakończeniu meczu. Po upływie tego okresu żadne wnioski o ponowne rozstrzygnięcie zakładu nie będą akceptowane.

17.6. Jeśli mecz zostanie przełożony na dłużej niż 48 godzin, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Wyjątek stanowi tenis, ponieważ mecze mogą zostać przełożone w trakcie trwania turnieju, a zakłady mogą zostać rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnym wynikiem.

17.7. Jeśli mecz zostanie przerwany, ale zostanie dokończony od aktualnego wyniku / aktualnej liczby punktów w ciągu następnych 48 godzin, wszystkie zakłady pozostaną ważne i zostaną rozstrzygnięte zgodnie z ostatecznym wynikiem.

17.8. W przypadku przerwania meczu/mapy i ponowienia rozgrywki w ciągu następnych 48 godzin rozstrzygnięte zostaną zakłady na wyniki, które mogą zostać określone na podstawie aktualnego wyniku w momencie przerwania mapy. W innych przypadkach wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Wszystkie zakłady pozostają ważne i zostaną rozstrzygnięte zgodnie z ostatecznym wynikiem.

17.9. Jeśli gracz (drużyna) przegra mecz walkowerem przed jego rozpoczęciem, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1. Jeśli gracz (drużyna) wycofa się z meczu/mapy (w wyniku kontuzji, walkowera itp., ale z wyłączeniem dyskwalifikacji) po jego rozpoczęciu (początek mapy rozumie się jako rozpoczęcie odliczania czasu gry), zakłady zostaną rozstrzygnięte w następujący sposób:
- zakłady na zwycięzcę mapy (jeśli została rozpoczęta, ale nie zakończona) i na zwycięzcę meczu zostaną rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnymi wynikami;
- zakłady na mapy, których wynik jest znany w momencie przerwania zostaną rozstrzygnięte zgodnie z tym wynikiem;
- zakłady na mecze (handicap mapy, dokładny wynik mapy, całkowita i parzysta/nieparzysta liczba map) zostaną rozstrzygnięte na podstawie zwycięzcy mapy;
- zakłady na mecze, których wyniku nie można było ustalić w momencie przerwania zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1;
- jeśli mapa się nie rozpoczęła, wszystkie zakłady na tę mapę (w tym zakład „Na zwycięzcę mapy”) zostaną unieważnione i rozstrzygnięte po kursie 1.

Jeśli zwycięzca mapy nie zostanie wyłoniony (z powodu walkowera przed rozpoczęciem mapy), zakłady „Na zwycięzcę mapy” zostaną rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnym wynikiem.

Inne zakłady na mecz są rozstrzygane tylko wtedy, gdy odpowiedni wynik można określić na podstawie map rozegranych przed walkowerem (mapy rozegrane w trakcie lub po walkowerze nie są brane pod uwagę). Jeśli wynik zakładu nie może zostać ustalony, zakład zostanie unieważniony i rozstrzygnięty po kursie 1.

17.10. Przewaga jednej mapy przed rozpoczęciem wydarzenia. Zgodnie z decyzją sędziów / przepisami w niektórych przypadkach wygrana może zostać przyznana jednej z drużyn „in absentia” na jednej mapie (nie mylić z porażką techniczną lub zakładem na handicapy). W wynikach zakładów na sumę rund (map) lub wygraną na konkretnej (w kolejności) mapie, ta wygrana „in absentia” jest ignorowana. Oznacza to, że pierwsza mapa w kolejce jest uznawana za pierwszą mapę rozegraną przez uczestników.

17.11. Rozstrzygnięcie zakładów bezpośrednich na zwycięzcę. Jeśli drużyna lub zawodnik zostaną zdyskwalifikowani przed rozpoczęciem meczu lub nie będą mogli wziąć udziału w turnieju, zakłady na wynik drużyny lub zawodnika zostaną rozstrzygnięte po kursie 1. Zakłady bezpośrednie „Zwycięzca regionu” są rozstrzygane w zależności od regionu, który reprezentuje drużyna lub zawodnik.

17.12. Jeśli mapa zostanie rozegrana ponownie po jej rozpoczęciu, zakłady na wyniki, które zostały ustalone w momencie zatrzymania gry pozostają ważne. Wszystkie pozostałe zakłady na daną mapę zostaną rozstrzygnięte po kursie 1. Zakłady na mecz są ważne i zostaną rozstrzygnięte zgodnie z wynikiem meczu.

18. Dota 2.

18.5. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu.

18.6. „1X2” – podobny do zakładu na zwycięzcę, ale obejmuje możliwość remisu. Oferowany na mecze, w których możliwy jest remis (np. format Bo2).

18.7. „Handicap 0” – zakład na zwycięstwo jednej z drużyn bez uwzględnienia wyniku remisowego. Jeśli wynikiem jest remis, zakład jest rozstrzygany po kursie 1.

18.8. „Zwycięzca mapy #” – zakład na zwycięzcę wybranej mapy.

18.9. „Suma zabójstw na mapie #” – zakład na łączną liczbę zabójstw na danej mapie. Liczone są wszystkie zabójstwa dokonane przed zakończeniem mapy. Rozstrzygnięcie następuje na podstawie końcowego wyniku drużyn w statystykach pomeczowych. Śmierci, które nie liczą się dla drużyny przeciwnej (tj. wykończenie przez sojusznicze jednostki, neutralne creepy, samobójstwa przy użyciu zdolności lub przedmiotów itp.) nie są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładów. Zwracamy również uwagę na fakt, że licznik zabójstw drużyny może się różnić od całkowitej wartości zabójstw lub zgonów w drużynach. Na przykład, gdy bohater ginie od wrogich creepów lub wrogiej wieży, zabójstwo nie jest przyznawane wrogim bohaterom, ale jest liczone jako zabójstwo dla wrogiej drużyny i jest brane pod uwagę przy ustalaniu wyników zakładów na całkowitą liczbę zabójstw oraz nieparzystą/parzystą liczbę zabójstw na mapie.

18.10. „Czas trwania mapy #” – zakład na długość rozgrywki (w minutach) na danej mapie. Zakład jest rozstrzygany zgodnie z licznikiem czasu w grze.

Przykład: zakład na wynik powyżej 36,5 minut wygrywa, jeśli mapa trwa co najmniej 36 minut i 1 sekundę. Po przekroczeniu 36. minuty rozpoczyna się 37. minuta, w oparciu o fakt, że 37> 36,5. Jeśli mapa trwała krócej niż 36 minut (w tym 36 minut i 0 sekund), zakład przegrywa.

18.11. „Parzysta/nieparzysta suma zabójstw na mapie #” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę zabójstw dokonanych przez obie drużyny na danej mapie (wyłączając zabójstwa dokonane przez neutralne/sojusznicze jednostki, samobójstwa itp.).

18.12. „Nieparzysta/parzysta liczba map” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę rozegranych map w meczu.

18.13. „Suma map” – zakład na łączną liczbę rozegranych map w meczu.

18.14. Handicap meczowy to przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych map. Przykład: zakład na Team Secret (-1,5) wygrywa, jeśli drużyna wygra różnicą dwóch lub więcej map.

18.15. „Dokładny wynik mapy”. Klient musi przewidzieć dokładny ostateczny wynik meczu. Przykład: dokładny wynik na mapie to 0:2. Zakład wygra, jeśli 2. drużyna wygra z wynikiem 0:2. Zakład przegrywa przy każdym innym wyniku.

18.16. „Pierwsze zabójstwo na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna dokona pierwszego zabójstwa na danej mapie, wyłączając zabójstwa dokonane przez neutralne creepy / sojusznicze jednostki, samobójstwa itp. 

18.17. „Suma zabójstw drużyny N na mapie #” – Klient musi przewidzieć łączną liczbę zabójstw określonej drużyny na danej mapie. Ostateczna wartość licznika zabójstw drużyny jest uwzględniana przy rozstrzyganiu zakładu (zabójstwa lub śmierć bohaterów w drużynach nie są liczone).

18.18. „Wyścig do X zabójstw na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna jako pierwsza dokona wybranej liczby zabójstw. Jeśli żadna z drużyn nie dokona wymaganej liczby zabójstw, zakład zostanie rozliczony po kursie 1.

18.19. „X. zabójstwo na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która z drużyn dokona danego zabójstwa. Zabójstwa są liczone na podstawie łącznej liczby zabójstw dokonanych przez obie drużyny. Jeśli żadna z drużyn nie dokona wymaganego zabójstwa, zakład zostanie rozliczony po kursie 1.

18.20. „Drużyna, która zabije pierwszego Roshana na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna jako pierwsza zabije Roshana na wskazanej mapie.

18.21. „Suma zabitych Roshanów (poniżej/powyżej) na mapie #” – zakład na opcje poniżej/powyżej liczby zabójstw Roshana na mapie.

18.22. „Drużyna, która zniszczy pierwszą wieżę na mapie #” – zakład na pierwszą drużynę, która zniszczy wieżę przeciwnika. Przegrana jest przyznawana drużynie, której wieża została zniszczona jako pierwsza, nawet w przypadkach dobicia.

19. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

19.1. „Zwycięzca”. Zakład stawiany na zwycięzcę meczu. Mecz uznaje się za rozpoczęty po pierwszym zabójstwie w rundzie pistoletowej.

19.2. Zakład „1X2” jest podobny do zakładu na zwycięzcę, ale obejmuje możliwość remisu. Oferowany na mecze, w których możliwy jest remis (np. format Bo2 lub Bo1 bez dogrywek).

19.3. „Handicap 0”. Zakład na zwycięstwo jednej z drużyn bez uwzględnienia wyniku remisowego. Jeśli mecz zakończy się remisem, zakład zostanie rozstrzygnięty po kursie 1.

19.4. „Zwycięzca mapy # (łącznie z dogrywkami)”. Zakład na zwycięzcę wybranej mapy, łącznie z dodatkowymi rundami.

„Zwycięzca pierwszej połowy na mapie #”. Zakład na drużynę, która zwycięży 8 pierwszych rund na danej mapie.

19.5. „Nieparzysta/parzysta liczba rund na mapie #”. Zakład na to czy na wybranej mapie rozegrana zostanie parzysta, czy nieparzysta liczba rund, wyłączając dogrywki.

19.6. „Dogrywka tak/nie na mapie #”. Zakład na to czy na danej mapie zostanie rozegrana dogrywka.

19.7. „Zabójstwo drużynowe tak/nie na mapie #”. Zakład na to czy wskazana drużyna dokona zabójstwa drużynowego na danej mapie. Zabójstwo drużynowe oznacza zabójstwo sojuszniczego gracza.

19.8. „Zabójstwo nożem tak/nie na mapie #”. Zakład na to czy wskazana drużyna dokona zabójstwa nożem na danej mapie.

19.9. „Zwycięzca rundy pistoletowej na mapie #”.  Zakład na zwycięską drużynę rundy pistoletowej na danej mapie.

19.10. „Zwycięzca dwóch rund pistoletowych na mapie #”. Zakład na drużynę, która dwukrotnie wygra rundę pistoletową na danej mapie.

19.11. „Bomba zostanie podłożona w N rundzie pistoletowej na mapie #” – zakład na to czy bomba zostanie podłożona we wskazanej rundzie pistoletowej na danej mapie.

Rundy pistoletowe odbywają się w pierwszej i szesnastej rundzie na mapie.

19.12. „Suma rund” – zakład na łączną liczbę rund rozegranych w meczu przez obie drużyny, wyłączając dogrywki.

19.13. „Suma wygranych rund drużyny N” – zakład na łączną liczbę rund wygranych przez wskazaną drużynę, wyłączając dogrywki.

Przykład: gracz obstawia wynik powyżej 24,5 dla 2. drużyny. Mecz w formacie Bo3 zakończył się porażką wskazanej drużyny z wynikiem 11:16; 13:16. Łączna liczba rund wygranych przez 2. drużynę wynosi 24 (11 + 13). Zakład przegrywa, ponieważ liczba wygranych rund jest mniejsza niż wartość wskazana na kuponie. Zakład wygra, jeśli zostanie postawiony na wynik poniżej 24,5.

19.14. „Suma wygranych rund pistoletowych drużyny N” – zakład na to czy określona drużyna wygra wskazaną liczbę rund pistoletowych w meczu.

19.15. „Suma rund na mapie #” – zakład na łączną liczbę rund rozegranych na mapie, wyłączając dogrywki.

Przykład: gracz obstawia wynik powyżej 26,5, a całkowita liczba rozegranych rund wynosi 26. Zakład przegrywa, ponieważ liczba rozegranych rund jest mniejsza niż wartość wskazana na kuponie. Zakład wygra, jeśli zostanie postawiony na wynik poniżej 26,5. Maksymalna liczba rozegranych rund wynosi 30.

19.16. „Suma wygranych rund drużyny N na mapie #” – zakład na łączną liczbę rund wygranych przez wskazaną drużynę na danej mapie (wyłączając dogrywki).

19.17. „Suma wygranych rund drużyny N jako terroryści/antyterroryści na mapie #” – zakład na to czy drużyna N wygra wskazaną liczbę rund na danej mapie (wyłączając dogrywki), grając jako: terroryści/antyterroryści.

19.18. „Suma rund zakończonych wybuchem bomby na mapie #” – zakład na łączną liczbę rund zakończonych wybuchem bomby na danej mapie (wyłączając dogrywki).

19.19. „Suma zabójstw w rundzie pistoletowej na mapie #” – zakład na łączną liczbę zabójstw dokonanych przez obie drużyny we wskazanej rundzie pistoletowej na danej mapie.

19.20. „Handicap rundowy” – przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych rund w meczu (wyłączając dogrywki).

19.21. „Handicap rundowy na mapie #” – przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych rund na danej mapie (wyłączając dogrywki).

19.22. „Zwycięzca rundy X na mapie #” – zakład na zwycięską drużynę wskazanej rundy na danej mapie. Zwycięstwo w rundzie osiąga się poprzez zabicie wszystkich wrogów, zdetonowanie/rozbrojenie bomby lub rozstrzygnięcie na koniec rundy.

19.23. „Wyścig do X wygranych rund na mapie #” – zakład na to, która drużyna jako pierwsza wygra wskazaną liczbę rund na danej mapie.

19.24. „Dokładny wynik na mapie #” – zakład na to czy dana mapa zakończy się wskazanym wynikiem. Jeśli wynik to 15:15, wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

19.25. „Nieparzysta/parzysta liczba map” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę rozegranych map w meczu.

19.26. „Suma map” – zakład na łączną liczbę rozegranych map w meczu, włączając dogrywki.

19.27. „Handicap mapowy” – przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych map, włączając dogrywki.

19.28. „Dokładny wynik na mapach” – zakład na dokładny wynik meczu.

19.29. „Zwycięzca rundy X na mapie #” – zakład na zwycięską drużynę wskazanej rundy na danej mapie. Zwycięstwo w rundzie osiąga się poprzez zabicie wszystkich wrogów, zdetonowanie/rozbrojenie bomby lub rozstrzygnięcie na koniec rundy.

19.30. „Sposób wygrania rundy X na mapie #” – zakład na dokładny sposób wygrania wskazanej rundy na danej mapie. Zwycięstwo w rundzie osiąga się poprzez zabicie wszystkich wrogów, zdetonowanie/rozbrojenie bomby lub rozstrzygnięcie na koniec rundy.

19.31. „Dogrywka” – zwycięstwo na mapie zostanie osiągnięte poprzez wygraną w co najmniej 16 rundach. W przypadku remisu (wynik to 15-15), rozgrywa się 6 dodatkowych rund (nazywanych „dogrywką”). Zwycięstwo w dogrywce przyznawane jest drużynie, która wygra 4 z 6 dodatkowych rund. Jeśli dogrywka zakończy się remisem (obie drużyny wygrają 3 rundy dogrywkowe), rozgrywane jest kolejna dogrywka (6 dodatkowych rund).

19.32. „1X2 w N dogrywce na mapie #” – zakład na zwycięzcę wskazanej dogrywki na danej mapie. Remis jest brany pod uwagę jako opcja wyniku.

19.33. „Dokładny wynik w N dogrywce na mapie #” – zakład na to czy wybrana dogrywka na danej mapie zakończy się wskazanym wynikiem.

19.34. „Parzysta/nieparzysta liczba rund w N dogrywce na mapie #” – zakład na to czy w wybranej dogrywce rozegrana zostanie parzysta, czy nieparzysta liczba rund.

19.35. „Suma rund w N dogrywce na mapie #” – zakład na łączną liczbę rund rozegranych w N dogrywce.

19.36. „Zwycięzca pierwszej połowy w N dogrywce na mapie #” – zakład na drużynę, która jako pierwsza zwycięży 3 rundy w N dogrywce na danej mapie.

Przykład: gracz obstawia wynik powyżej 5,5. Jeśli łączna liczba rund rozegranych w dogrywce wynosi 6, zakład wygrywa, ponieważ liczba rozegranych rund jest większa niż liczba wskazana na kuponie. Zakład poniżej 5,5 wygra, gdy liczba obstawionych rund wyniesie 4 lub 5.

20. Overwatch.

20.1. „Zwycięzca” – zakład na wynik pojedynczego meczu lub rundy.

20.2. „Zwycięzca mapy #” – zakład na zwycięzcę wybranej mapy.

20.3. „1X2” – podobny do zakładu na zwycięzcę, ale obejmuje możliwość remisu. Oferowany na mecze, w których możliwy jest remis.

20.4. „Suma map” – zakład na łączną liczbę rozegranych map w meczu.

20.5. Handicap meczowy to przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych map.

20.6. „Nieparzysta/parzysta liczba map” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę rozegranych map w meczu.

21. League of Legends.

21.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu.

21.2. „1X2” – podobny do zakładu na zwycięzcę, ale obejmuje możliwość remisu. Oferowany na mecze, w których możliwy jest remis (np. format Bo2).

21.3. „Handicap 0” – zakład na zwycięstwo jednej z drużyn bez uwzględnienia wyniku remisowego. Jeśli wynikiem jest remis, zakład jest rozstrzygany po kursie 1.

21.4. „Zwycięzca mapy #” – zakład na zwycięzcę wybranej mapy.

21.5. „Suma zabójstw na mapie #” – zakład na łączną liczbę zabójstw na danej mapie.

21.6. Liczone są wszystkie zabójstwa dokonane przed zakończeniem mapy. Rozstrzygnięcie następuje na podstawie końcowego wyniku drużyn w statystykach pomeczowych. Śmierci, które nie liczą się dla drużyny przeciwnej (tj. wykończenie przez sojusznicze jednostki, neutralne creepy, samobójstwa przy użyciu zdolności lub przedmiotów itp.) nie są uwzględniane przy rozstrzyganiu zakładów.  Zwracamy również uwagę na fakt, że licznik zabójstw drużyny może się różnić od całkowitej wartości zabójstw lub zgonów w drużynach. Na przykład, gdy bohater ginie od wrogich creepów lub wrogiej wieży, zabójstwo nie jest przyznawane wrogim bohaterom, ale jest liczone jako zabójstwo dla wrogiej drużyny i jest brane pod uwagę przy ustalaniu wyników zakładów na całkowitą liczbę zabójstw oraz nieparzystą/parzystą liczbę zabójstw na mapie.

21.7. „Czas trwania mapy #” – zakład na długość rozgrywki (w minutach) na danej mapie. Zakład jest rozstrzygany zgodnie z licznikiem czasu w grze.

Przykład: zakład na wynik powyżej 36,5 minut wygrywa, jeśli mapa trwa co najmniej 36 minut i 1 sekundę. Po przekroczeniu 36. minuty rozpoczyna się 37. minuta, w oparciu o fakt, że 37> 36,5. Jeśli mapa trwała krócej niż 36 minut (w tym 36 minut i 0 sekund), zakład przegrywa.

21.8. „Parzysta/nieparzysta suma zabójstw parzystych/nieparzystych na mapie #” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę zabójstw dokonanych przez obie drużyny na danej mapie (wyłączając zabójstwa dokonane przez neutralne creepy / sojusznicze jednostki, samobójstwa itp.).

21.9. „Nieparzysta/parzysta liczba map” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę rozegranych map w meczu.

21.10. „Suma map” – zakład na łączną liczbę rozegranych map w meczu.

21.11. Handicap meczowy to przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych map.

Przykład: w meczu Bo5 zakład na Cloud9 (-1,5) wygra, jeśli drużyna wygra wynikiem 3:0 lub 3:1. W meczu Bo3 zakład na Cloud9 (-1,5) wygra, jeśli drużyna wygra wynikiem 2:0.

21.12. „Dokładny wynik mapy”. Klient musi przewidzieć dokładny ostateczny wynik meczu. Przykład: zakład na dokładny wynik „0:2” na mapie wygrywa, jeśli mecz zakończył się 0:2, w przeciwnym razie zakład przegrywa.

21.13. „Wyścig do X zabójstw na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna jako pierwsza dokona wybranej liczby zabójstw. Jeśli żadna z drużyn nie dokona wymaganej liczby zabójstw, zakład zostanie rozliczony po kursie 1.

21.14. „Pierwsze zabójstwo na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna dokona pierwszego zabójstwa na danej mapie, wyłączając zabójstwa dokonane przez neutralne creepy / sojusznicze jednostki, samobójstwa itp. 

21.15. „1. smok na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna jako pierwsza zabije smoka na danej mapie.

21.16. „1. wieża na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna jako pierwsza zniszczy wieżę przeciwnika na danej mapie.

21.17. „1. Baron na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna jako pierwsza zabije Barona na danej mapie.

21.18. „1. inhibitor na mapie #” – Klient musi przewidzieć, która drużyna jako pierwsza zniszczy inhibitor na danej mapie.

22. PUBG, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone.

22.1. Wideo z zakończenia gry jest dostępne na życzenie na platformie Twitch.

22.2. „Suma zabójstw strzałem w głowę” – uwzględniane są jedynie fragi (zabójstwa przeciwnika) spowodowane strzałem w głowę.

22.3. Jeśli gra jest rozgrywana w formacie drużynowym (pary lub czwórki), do zakładów "Suma zabójstw" i "Suma zabójstw strzałem w głowę" uwzględniane są wyniki wyłącznie jednego gracza, wskazanego w nazwie wydarzenia. Natomiast do zakładów na ostateczne miejsce zajęte przez drużynę (top 5/10/20 itp.) wliczają się statystyki całej drużyny.

22.4. Jeśli streamer opuści grę poprzez menu gry przed wylądowaniem na powierzchni, zakłady pozostaną ważne dla następnej gry.

22.5. Jeśli wynik meczu nie może zostać ustalony z powodu zaistniałych okoliczności, wszystkie zakłady, które zostały rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z dostępnymi wynikami, a pozostałe zakłady po kursie 1.

22.6. Jeśli streamer zmieni tryb gry, wszystkie zakłady postawione przed jego wylądowaniem na powierzchni zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.

22.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania streamera, błędy lub błędy oprogramowania w grze, które wpłynęły na wynik.

22.8. W przypadku stream snipingu Firma zastrzega sobie prawo do rozliczenia zakładów postawionych na bieżącą grę po kursie 1.

23. Starcraft II.

23.1. „Zwycięzca”. Zakład stawiany na zwycięzcę meczu.

23.2. „Zwycięzca mapy #” – zakład na zwycięzcę wybranej mapy.

23.3. „Czas gry powyżej/poniżej na mapie #” – zakład na długość rozgrywki (w minutach) na danej mapie. Przykład: zakład na wynik powyżej 20,5 minut wygrywa, jeśli mapa trwa co najmniej 20 minut i 1 sekundę. Jeśli mapa trwała krócej niż 20 minut (w tym 20 minut i 0 sekund), zakład przegrywa.

23.4. „1X2” – podobny do zakładu na zwycięzcę, ale obejmuje możliwość remisu. Oferowany na mecze, w których możliwy jest remis.

23.5. „Suma map” – zakład na łączną liczbę rozegranych map w meczu.

23.6. Handicap meczowy to przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych map.

23.7. „Nieparzysta/parzysta liczba map” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę rozegranych map w meczu.

23.8. „Dokładny wynik mapy”. Klient musi przewidzieć dokładny ostateczny wynik meczu. Przykład: dokładny wynik na mapie to 3:1. Zakład wygra, jeśli gracz 1 wygra z wynikiem 3:1. Zakład przegrywa przy każdym innym wyniku.

24. Hearthstone, Artifact.

24.1. „Zwycięzca”. Zakład stawiany na zwycięzcę meczu.

24.2. „Zwycięzca # gry”. Zakład na zwycięzcę wybranej gry.

24.3. „Kto otrzyma monetę w grze #” – Klient musi przewidzieć, który gracz rozpocznie grę # jako drugi. Wynik jest określany na podstawie tego, który z graczy będzie miał monetę na ręce na początku rozgrywki.

24.5. „Suma gier” – zakład na łączną liczbę rozegranych gier.

24.8. „Dokładny wynik mapy”. Klient musi przewidzieć dokładny ostateczny wynik meczu. Przykład: dokładny wynik na mapie to 0:2. Zakład wygra, jeśli gracz wygra z wynikiem 0:2. Zakład przegrywa przy każdym innym wyniku.

25. World of Tanks.

25.1. „Zwycięzca”. Zakład stawiany na zwycięzcę meczu.

25.2. „Zwycięzca mapy #” – zakład na zwycięzcę wybranej mapy.

25.3. „Czas gry powyżej/poniżej na mapie #” – zakład na długość rozgrywki (w minutach) na danej mapie. Przykład: zakład na wynik powyżej 20,5 minut wygrywa, jeśli mapa trwa co najmniej 20 minut i 1 sekundę. Jeśli mapa trwała krócej niż 20 minut (w tym 20 minut i 0 sekund), zakład przegrywa.

25.4. „1X2” – podobny do zakładu na zwycięzcę, ale obejmuje możliwość remisu. Oferowany na mecze, w których możliwy jest remis.

25.5. „Suma zabójstw drużyny/gracza” – zakład na liczbę fragów. Frag to inaczej zabójstwo przeciwnika. Każda drużyna zdobywa określoną liczbę punktów. Zakłady można stawiać zarówno na wyniki całej drużyny, jak i pojedynczego gracza. Liczbę fragów można obliczyć dla jednej rundy, meczu składającego się z kilku bitew lub dla całego turnieju, jeśli drużyna awansuje do kolejnego meczu.

25.6. „MVP (gracz)” – zakład na najbardziej wartościowego gracza. Jednym ze wskaźników MVP jest liczba zabitych wrogów.

25.5. „Suma map” – zakład na łączną liczbę rozegranych map w meczu.

25.6. Handicap meczowy to przewaga lub strata jednej z drużyn, wyrażona w liczbie wygranych lub przegranych map.

25.7. „Nieparzysta/parzysta suma map” – zakład na parzystą lub nieparzystą liczbę map w rozgrywce.

26. Warcraft III, Halo, Starcraft I, Smite, Vainglory, Crossfire.

26.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu. Zakład jest rozstrzygany na podstawie liczby wygranych map w meczu.

27. Street Fighter.

27.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu. Zakład jest rozstrzygany na podstawie liczby wygranych rund w meczu.

28. Soccer Mythical.

28.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu. Zakład jest rozstrzygany na podstawie liczby zdobytych goli w meczu.

29. NBA 2K18.

29.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu. Zakład jest rozstrzygany na podstawie zdobytych punktów w meczu.

30. King of Glory.

30.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu.

30.2. „Dokładny wynik mapy”. Klient musi przewidzieć dokładny ostateczny wynik meczu. Przykład: dokładny wynik na mapie to 0:2. Zakład wygrywa, jeśli drużyna wygrała z wynikiem 0:2. Zakład przegrywa przy każdym innym wyniku.

30.3. „Handicap meczowy” – zakład na to, że jedna drużyna wygra z przewagą wymaganej liczby map.

31. Heroes of the Storm.

31.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu.

31.2. „Dokładny wynik mapy”. Klient musi przewidzieć dokładny ostateczny wynik meczu. Przykład: dokładny wynik na mapie to 0:2. Zakład wygrywa, jeśli drużyna wygrała z wynikiem 0:2. Zakład przegrywa przy każdym innym wyniku.

31.3. „Handicap meczowy” – zakład na to, że jedna drużyna wygra z przewagą wymaganej liczby map.

31. Rainbow Six, Call of Duty.

32.1. „Zwycięzca” – zakład stawiany na zwycięzcę meczu. Zakład jest rozliczany na podstawie liczby wygranych map lub rund (jeśli spotkanie odbyło się w ramach jednej mapy) w meczu. Zakład jest rozliczany z uwzględnieniem dodatkowych rund.

32.2. „1X2” – podobny do zakładu na zwycięzcę, ale obejmuje możliwość remisu. Oferowany na mecze, w których możliwy jest remis (np. w formacie Bo2).

33.2. „Zwycięzca mapy # (włączając dogrywkę)” – zakład na zwycięzcę wybranej mapy w meczu.

32.4. „Handicap meczowy” – zakład na to, że jedna drużyna wygra z przewagą wymaganej liczby map.

32.5. „Suma map” – zakład na łączną liczbę rozegranych map w meczu.

32.6. „Dokładny wynik mapy”. Klient musi przewidzieć dokładny ostateczny wynik meczu. Przykład: dokładny wynik na mapie to 0:2. Zakład wygrywa, jeśli drużyna wygrała z wynikiem 0:2. Zakład przegrywa przy każdym innym wyniku.

33. Piłka nożna cyfrowa.

33.1. Mecz składa się z dwóch połów; czas trwania jednej połowy jest określony bez dogrywki i rzutów karnych.

33.2. Zakłady obejmują wyłącznie regulaminowy czas gry.

33.3. Liczba zmian nie jest ograniczona; skład drużyny może się zmieniać.

34. Koszykówka cyfrowa.

34.1. Zasady rozstrzygania zakładów na koszykówkę cyfrową odpowiadają zasadom rozstrzygania zakładów na koszykówkę.

34.2. Mecz składa się z 4 kwart.

34.3. W koszykówce zakłady na zwycięstwo drużyny, remis, dowolny wynik drugiej połowy i czwartej kwarty są przyjmowane na regulaminowy czas gry. Zakłady na wszystkie inne oferowane wyniki są rozstrzygane z wyłączeniem dogrywek, chyba że w wykazie zakładów wskazano inaczej.

34.4. Do zakładu „Suma kwarty” są wliczane wyłącznie punkty zdobyte podczas wskazanej kwarty (nie od początku meczu do końca danej kwarty).

35. Hokej cyfrowy.

35.1. Zasady rozstrzygania zakładów na hokej cyfrowy odpowiadają zasadom rozstrzygania zakładów na hokej.

35.2. Mecz składa się z 3 tercji, bez serii rzutów karnych.

35.3. Zakłady na mecze hokeja na lodzie są przyjmowane na regulaminowy czas gry, chyba że wskazano inaczej.

36. Zmiana zasad.

36.1. Niniejsze zasady i ich aneksy mogą być jednostronnie zmieniane przez Firmę. Klient zostanie powiadomiony o owych zmianach poprzez zamieszczenie przez Firmę odpowiednich informacji w sekcji regulaminu na stronie internetowej.

36.2. Warunki zakładów przyjętych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie zostają zachowane.

36.3. Po wejściu w życie zmian w Regulaminie (wejściu w życie Regulaminu w nowym brzmieniu) zakłady będą przyjmowane na podstawie zmienionego Regulaminu (Regulaminu w nowym brzmieniu).

37. Cashout:

37.1. Cashout umożliwia wcześniejsze rozstrzygnięcie zakładu (przed zakończeniem danego wydarzenia sportowego).

37.2. Cashout jest dostępny tylko dla zakładów pojedynczych i może być niedostępny w przypadku niektórych meczów lub wyników.

37.3. Z cashoutu można skorzystać w dowolnym momencie po postawieniu zakładu, o ile opcja „sprzedaj zakład” jest nadal dostępna dla wybranego zakładu. W niektórych przypadkach opcja "sprzedaj zakład" może być niedostępna z różnych powodów technicznych (brak dostępnego streamu, błędy techniczne podczas wyświetlania wyniku itp.), jednak może się stać dostępna później.

37.4. Aby sprzedać zakład, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Opcja ta znajduje się na stronie internetowej w zakładkach: „Kupon – Moje zakłady” lub „Profil – Historia zakładów”. Po wejściu w szczegółowe informacje o zakładzie należy nacisnąć przycisk „Cashout” poniżej.

37.5. Dostępna kwota wyświetli się w wierszu „Cashout” na kuponie zakładu. Kwota ta może się różnić i zostanie obliczona niezależnie dla każdego zakładu.

37.6. Podczas składania wniosku o cashout mogą wystąpić opóźnienia. Wniosek o cashout może nie zostać zrealizowany, jeśli dany wynik został anulowany lub unieważniony.

37.7. Oferowana w danym momencie kwota cashoutu to kwota, która zostanie zwrócona na konto użytkownika, jeśli jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

37.8. Nasza witryna zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji cashoutu w następujących przypadkach:
– jeśli kwota wypłaty została wyświetlona nieprawidłowo;
– jeśli zakład został sprzedany po tym, jak wynik zakładu, na który został postawiony, był znany;
– jeśli zakład lub wynik zostały rozstrzygnięte nieprawidłowo;
– jeśli opcja cashoutu została użyta w połączeniu z bonusami lub promocjami.
Jeśli sprzedaż zakładu zostanie anulowana, zakład zostanie rozliczony na podstawie wyniku wydarzenia sportowego, na które został postawiony.

37.9. Nasza strona zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub zaprzestania oferowania opcji cashoutu bez podania przyczyny lub ostrzeżenia.

Lista oficjalnych źródeł określających statystyki meczów


Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów piłki nożnej:

Piłka nożna. Mecze reprezentacji narodowych http://www.fifa.com

Piłka nożna. Liga Mistrzów UEFA, Liga Europy UEFA http://www.uefa.com

W przypadku braku informacji na podanych stronach rozstrzygnięcie następuje na podstawie danych z http://soccernet.espn.go.com

Piłka nożna. Liga Mistrzów CONCACAF http://www.concacaf.com

Piłka nożna. Afrykańska Liga Mistrzów http://www.cafonline.com

Piłka nożna. Azjatycka Liga Mistrzów http://www.the-afc.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Anglii http://www.sportinglife.com

W przypadku braku informacji na podanych stronach rozstrzygnięcie następuje na podstawie danych z http://soccernet.espn.go.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Australii http://www.a-league.com.au

Piłka nożna. Mistrzostwa Australii. VPL League http://www.footballfedvic.com.au

Piłka nożna. Mistrzostwa Austrii http://www.bundesliga.at

Piłka nożna. Mistrzostwa Algierii http://www.lnf.dz

Piłka nożna. Mistrzostwa Argentyny http://www.afa.org.ar

Piłka nożna. Mistrzostwa Białorusi http://football.by

Piłka nożna. Mistrzostwa Belgii http://www.sport.be

Piłka nożna. Mistrzostwa Belgii. 2. dywizja http://www.exqileague.be

Piłka nożna. Mistrzostwa Bułgarii http://www.pfl.bg

Piłka nożna. Mistrzostwa Boliwii http://www.lfpb.com.bo

Piłka nożna. Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny http://www.nfsbih.net

Piłka nożna. Mistrzostwa Brazylii http://esporte.uol.com.br

Piłka nożna. Mistrzostwa Węgier http://www.mlsz.hu

Piłka nożna. Mistrzostwa Wenezueli http://www.federacionvenezolanadefutbol.org

Piłka nożna. Mistrzostwa Niemiec http://www.kicker.de

Piłka nożna. Mistrzostwa Holandii http://www.knvb.nl

Piłka nożna. Mistrzostwa Grecji http://www.sportnet.gr

Piłka nożna. Mistrzostwa Danii http://www.dbu.dk

Piłka nożna. Mistrzostwa Egiptu http://www.efa.com.eg

Piłka nożna. Mistrzostwa Izraela http://www.one.co.il

Piłka nożna. Mistrzostwa Izraela. 2. liga http://eng.football.org.il

Piłka nożna. Mistrzostwa Indii http://www.the-aiff.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Indonezji http://www.ligaindonesia.co.id

Piłka nożna. Mistrzostwa Iranu http://www.persianleague.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Irlandii http://www.airtricityleague.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Islandii http://www.ksi.is

Piłka nożna. Mistrzostwa Hiszpanii http://rfef.es

Piłka nożna. Mistrzostwa Włoch http://www.gazzetta.it

Piłka nożna. Mistrzostwa Włoch, C1-A / B http://www.raisport.rai.it

Piłka nożna. Mistrzostwa Kazachstanu http://www.kff.kz

Piłka nożna. Mistrzostwa Kanady http://www.canadiansoccerleague.ca

Piłka nożna. Mistrzostwa Chin http://sports.sina.com.cn/csl

Piłka nożna. Mistrzostwa Cypru http://www.cfa.com.cy

Piłka nożna. Mistrzostwa Kostaryki http://www.unafut.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Kolumbii http://www.dimayor.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Kuwejtu http://www.kfa.org.kw

Piłka nożna. Mistrzostwa Łotwy http://www.lff.lv

Piłka nożna. Mistrzostwa Litwy http://www.futbolas.lt

Piłka nożna. Mistrzostwa Macedonii http://www.ffm.com.mk

Piłka nożna. Mistrzostwa Malty http://www.mfa.com.mt

Piłka nożna. Mistrzostwa Maroka http://www.frmf.ma

Piłka nożna. Mistrzostwa Meksyku http://www.femexfut.org.mx

Piłka nożna. Mistrzostwa Nowej Zelandii http://www.nzfc.co.nz

Piłka nożna. Mistrzostwa Norwegii http://www.fotball.no

Piłka nożna. Mistrzostwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich http://uaefootballleague.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Paragwaju http://www.apf.org.py

Piłka nożna. Mistrzostwa Peru http://www.peru.com/futbol

Piłka nożna. Mistrzostwa Polski http://www.ekstraklasa.org

Piłka nożna. Mistrzostwa Polski. 2. poziom rozgrywkowy http://www.pzpn.pl

Piłka nożna. Mistrzostwa Portugalii http://www.maisfutebol.iol.pt

Piłka nożna. Mistrzostwa Portugalii. 2. liga http://www.lpfp.pt

Piłka nożna. Mistrzostwa Rosji, Premier League http://www.rfpl.org

Piłka nożna. Mistrzostwa Rosji. 1. dywizja http://www.onedivision.ru

Piłka nożna. Mistrzostwa Rosji. 2. dywizja http://www.rfspro.ru

Piłka nożna. Mistrzostwa Rumunii http://www.prosport.ro

Piłka nożna. Mistrzostwa Rumunii. 2. liga http://www.liga2.ro

Piłka nożna. Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej http://www.spl.com.sa

Piłka nożna. Mistrzostwa Irlandii Północnej www.bbc.co.uksport/

Piłka nożna. Mistrzostwa Serbii http://www.superliga.rs

Piłka nożna. Mistrzostwa Singapuru http://www.sleague.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Słowacji http://www.futbalsfz.sk

Piłka nożna. Mistrzostwa Słowenii http://www.nzs.si

Piłka nożna. Mistrzostwa USA (MLS) http://web.mlsnet.com

Piłka nożna. Mistrzostwa USA (NASL) http://www.nasl.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Turcji http://www.angelfire.com/nj/sivritepe

Piłka nożna. Mistrzostwa Turcji. 2. poziom rozgrywkowy http://www.tff.org.tr

Piłka nożna. Mistrzostwa Ukrainy http://www.fpl.ua

Piłka nożna. Mistrzostwa Walii http://www.welshpremier.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Urugwaju http://www.auf.org.uy

Piłka nożna. Mistrzostwa Finlandii http://www.veikkausliiga.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Francji http://www.lequipe.fr

Piłka nożna. Mistrzostwa Chorwacji http://www.prva-hnl.hr

Piłka nożna. Mistrzostwa Czech http://fotbal.idnes.cz

Piłka nożna. Mistrzostwa Chile http://www.anfp.cl

Piłka nożna. Mistrzostwa Szwajcarii http://www.football.ch

Piłka nożna. Mistrzostwa Szwecji http://www.svenskfotboll.se

Piłka nożna. Mistrzostwa Szkocji http://www.sportinglife.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Ekwadoru http://www.ecuafutbol.org

Piłka nożna. Mistrzostwa Estonii http://www.jalgpall.ee

Piłka nożna. Mistrzostwa Korei Południowej (K-League) http://www.kleague.com

Piłka nożna. Mistrzostwa Korei Południowej (National League) http://www.n-league.net

Piłka nożna. Mistrzostwa Japonii http://www.j-league.or.jp


Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów koszykówki:

Koszykówka. Turnieje FIBA http://www.fiba.com

Koszykówka. Turnieje FIBA Europa http://www.fibaeurope.com

Koszykówka. Euroliga http://www.euroleague.net

Koszykówka. Eurocup http://eurocupbasketball.com

Koszykówka. Liga Adriatycka http://www.adriaticbasket.com

Koszykówka. Liga Bałkańska http://www.balkanleague.net

Koszykówka. Liga Bałtycka http://www.bbl.net

Koszykówka. VPL League http://www.vtb-league.com

Koszykówka. NBA http://www.nba.com

Koszykówka. WNBA http://www.wnba.com

Koszykówka. NCAA http://www.ncaasports.com

Koszykówka. Mistrzostwa Australii. Southeast League http://www.seabl.com.au

Koszykówka. Mistrzostwa Australii. Mężczyźni http://www.nbl.com.au

Koszykówka. Mistrzostwa Australii. Kobiety http://www.wnbl.com.au

Koszykówka. Mistrzostwa Austrii http://www.oebl.at

Koszykówka. Mistrzostwa Argentyny http://www.a-d-c.com.ar/liga/

Koszykówka. Mistrzostwa Belgii http://ethiasleague.com

Koszykówka. Mistrzostwa Bułgarii http://bgbasket.com

Koszykówka. Mistrzostwa Brazylii http://www.liganacionaldebasquete.com.br

Koszykówka. Mistrzostwa Wielkiej Brytanii http://www.bbl.org.uk

Koszykówka. Mistrzostwa Węgier http://www.kosarsport.hu

Koszykówka. Mistrzostwa Niemiec http://www.beko-bbl.de

Koszykówka. Mistrzostwa Holandii http://www.basketballleague.nl

Koszykówka. Mistrzostwa Grecji http://www.esake.gr

Koszykówka. Mistrzostwa Danii http://www.basketligaen.dk

Koszykówka. Mistrzostwa Izraela http://www.bsl.org.il

Koszykówka. Mistrzostwa Hiszpanii. Mężczyźni http://www.acb.com

Koszykówka. Mistrzostwa Hiszpanii. 2. liga Mężczyźni http://www.feb.es

Koszykówka. Mistrzostwa Hiszpanii. Kobiety http://www.feb.es

Koszykówka. Mistrzostwa Włoch. Mężczyźni http://www.legabasket.it

Koszykówka. Mistrzostwa Włoch. 2. liga Mężczyźni http://www.legaduebasket.it

Koszykówka. Mistrzostwa Włoch. Kobiety http://www.legabasketfemminile.it

Koszykówka. Mistrzostwa Chin http://sports.sina.com.cn/cba

Koszykówka. Mistrzostwa Łotwy http://www.basket.lv

Koszykówka. Mistrzostwa Litwy http://www.lkl.lt

Koszykówka. Mistrzostwa Meksyku http://www.lnbp.com.mx

Koszykówka. Mistrzostwa Nowej Zelandii http://www.basketball.org.nz

Koszykówka. Mistrzostwa Norwegii http://www.basket.no

Koszykówka. Mistrzostwa Polski. Mężczyźni http://www.plk.pl

Koszykówka. Mistrzostwa Polski. Kobiety http://www.plkk.pl

Koszykówka. Mistrzostwa Rosji http://www.basket.ru

Koszykówka. Mistrzostwa Rumunii http://www.frbaschet.ro

Koszykówka. Mistrzostwa Serbii http://www.kls.rs

Koszykówka. Mistrzostwa Słowacji http://www.ebasket.sk

Koszykówka. Mistrzostwa Słowenii http://www.kzs.si

Koszykówka. Mistrzostwa Turcji http://www.tbl.org.tr

Koszykówka. Mistrzostwa Ukrainy http://www.superleague.ua

Koszykówka. Mistrzostwa Filipin http://www.pba.ph

Koszykówka. Mistrzostwa Finlandii http://www.basket.fi

Koszykówka. Mistrzostwa Francji. Mężczyźni http://www.lnb.fr

Koszykówka. Mistrzostwa Francji. Kobiety http://www.basketlfb.com

Koszykówka. Mistrzostwa Chorwacji http://www.hks-cbf.hr

Koszykówka. Mistrzostwa Czech http://www.cbf.cz

Koszykówka. Mistrzostwa Szwecji http://www.svenskabasketligan.se

Koszykówka. Mistrzostwa Estonii http://www.basket.ee

Koszykówka. Mistrzostwa Korei Południowej. Mężczyźni http://www.kbl.or.kr

Koszykówka. Mistrzostwa Korei Południowej. Kobiety http://www.wkbl.or.kr

Koszykówka. Mistrzostwa Japonii http://www.bj-league.com

 

Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów siatkówki:

Siatkówka. Eurocup http://www.cev.lu

Siatkówka. Mecze reprezentacji narodowych http://www.fivb.com

Siatkówka. Środkowoeuropejski Związek Piłki Siatkowej http://mevza.volleynet.at

Siatkówka. Mistrzostwa Austrii http://www.volleynet.at

Siatkówka. Mistrzostwa Argentyny http://www.feva.org.ar

Siatkówka. Mistrzostwa Brazylii http://www.cbv.com.br

Siatkówka. Mistrzostwa Bułgarii http://bgvolleyball.com

Siatkówka. Mistrzostwa Węgier http://www.hunvolley.hu

Siatkówka. Mistrzostwa Niemiec http://www.volleyball-bundesliga.de

Siatkówka. Mistrzostwa Grecji http://www.volleyball.gr

Siatkówka. Mistrzostwa Izraela http://www.iva.org.il

Siatkówka. Mistrzostwa Hiszpanii http://www.rfevb.com

Siatkówka. Mistrzostwa Włoch. Mężczyźni http://www.legavolley.it

Siatkówka. Mistrzostwa Włoch. Kobiety http://www.legavolleyfemminile.it

Siatkówka. Mistrzostwa Cypru http://www.volleyball.org.cy

Siatkówka. Mistrzostwa Chin http://www.volleyball.org.cn

Siatkówka. Mistrzostwa Łotwy http://www.volejbols.lv

Siatkówka. Mistrzostwa Litwy http://www.ltf.lt

Siatkówka. Mistrzostwa Polski. Mężczyźni http://www.plusliga.pl

Siatkówka. Mistrzostwa Polski. Kobiety http://www.plusligakobiet.pl

Siatkówka. Mistrzostwa Portugalii http://www.fpvoleibol.pt

Siatkówka. Mistrzostwa Rosji http://www.volley.ru

Siatkówka. Mistrzostwa Rumunii http://www.frvolei.ro

Siatkówka. Mistrzostwa Serbii http://www.wienerliga.org

Siatkówka. Mistrzostwa Słowacji http://www.svf.sk

Siatkówka. Mistrzostwa Słowenii http://www.odbojka.si

Siatkówka. Mistrzostwa Turcji http://www.tvf.org.tr

Siatkówka. Mistrzostwa Ukrainy http://fvu.in.ua

Siatkówka. Mistrzostwa Finlandii http://www.mestaruusliiga.fi

Siatkówka. Mistrzostwa Francji http://lnv.fr

Siatkówka. Mistrzostwa Chorwacji http://www.ukphol.hr

Siatkówka. Mistrzostwa Czarnogóry http://www.oscg.me

Siatkówka. Mistrzostwa Czech http://www.cvf.cz

Siatkówka. Mistrzostwa Szwajcarii http://www.volleyball.ch

Siatkówka. Mistrzostwa Szwecji http://www.volleyboll.se

Siatkówka. Mistrzostwa Estonii http://www.evf.ee

Siatkówka. Mistrzostwa Korei Południowej http://kovo.co.kr

Siatkówka. Mistrzostwa Japonii http://www.vleague.or.jp


Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów hokeja:

Hokej. Mecze reprezentacji narodowych http://www.iihf.com

Hokej. AHL http://www.theahl.com

Hokej. NHL http://www.nhl.com

Hokej. KHL http://www.khl.ru

Hokej. KHL, indywidualna suma hokeisty http://www.khl.ru

Hokej. VHL http://www.vhlru.ru

Hokej. MHL http://mhl.khl.ru

Hokej. MHL. Dywizja B http://mhl2.khl.ru

Hokej. Liga Azjatycka http://www.alhockey.com

Hokej. Mistrzostwa Austrii http://www.erstebankliga.at

Hokej. Mistrzostwa Białorusi http://www.hockey.by

Hokej. Mistrzostwa Wielkiej Brytanii http: //eliteleague.co.uk

Hokej. Mistrzostwa Niemiec http://www.del.org

Hokej. Mistrzostwa Niemiec. 2. Bundesliga http://www.esbg.de

Hokej. Mistrzostwa Danii http://www.ishockey.dk

Hokej. Mistrzostwa Włoch http://www.lihg.it

Hokej. Mistrzostwa Norwegii http://www.hockey.no

Hokej. Mistrzostwa Słowacji http://www.szlh.sk

Hokej. Mistrzostwa Finlandii http://www.sm-liiga.fi

Hokej. Mistrzostwa Finlandii. 2. liga http://www.mestis.fi

Hokej. Mistrzostwa Francji http://www.hockeyfrance.com

Hokej. Mistrzostwa Czech http://www.hokej.cz

Hokej. Mistrzostwa Szwajcarii http://www.sehv.ch

Hokej. Mistrzostwa Szwecji http://www.hockeyligan.se

Hokej. Mistrzostwa Finlandii. 2. liga http://www.hockeyallsvenskan.se

 

Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów piłki ręcznej:

Piłka ręczna. Turnieje IHF http://www.ihf.info

Piłka ręczna. Turnieje EHF http://www.eurohandball.com

Piłka ręczna. Europejska Liga Mistrzów http://www.ehfcl.com

Piłka ręczna. Mistrzostwa Austrii http://hla.sportlive.at

Piłka ręczna. Mistrzostwa Węgier http://www.handballnet.hu

Piłka ręczna. Mistrzostwa Niemiec http://www.handball-bundesliga.de

Piłka ręczna. Mistrzostwa Danii http://www.dhf.dk

Piłka ręczna. Mistrzostwa Hiszpanii http://www.asobal.es

Piłka ręczna. Mistrzostwa Norwegii http://www.handball.no

Piłka ręczna. Mistrzostwa Polski http://www.zprp.pl

Piłka ręczna. Mistrzostwa Portugalii http://www.fpa.pt

Piłka ręczna. Mistrzostwa Rosji http://www.rushandball.ru

Piłka ręczna. Mistrzostwa Rumunii http://www.frh.ro

Piłka ręczna. Mistrzostwa Serbii http://www.rss.org.rs

Piłka ręczna. Mistrzostwa Słowenii http://www.mik1liga.si

Piłka ręczna. Mistrzostwa Słowacji http://www.slovakhandball.sk

Piłka ręczna. Mistrzostwa Turcji http://www.thf.gov.tr

Piłka ręczna. Mistrzostwa Francji http://www.ff-handball.org

Piłka ręczna. Mistrzostwa Czech http://www.chf.cz

Piłka ręczna. Mistrzostwa Szwecji http://www.handboll.info

 

Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów baseballa:

Baseball. MLB http://www.mlb.com

Baseball. NPB http://www.npb.or.jp

Baseball. LMP http://www.lmp.mx

 

Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów bandy:

Bandy. Mistrzostwa Rosji http://www.rusbandy.ru

Bandy. Mistrzostwa Szwecji http://www.svenskbandy.se

Bandy. Mistrzostwa Finlandii http://www.finbandy.fi

 

Informacje zamieszczone na poniższych stronach internetowych są uznawane za źródło do określania wskaźników statystycznych meczów futsalu:

Futsal. Mistrzostwa Brazylii https://ligafutsal.com.br/

Futsal. Mistrzostwa Hiszpanii http://www.lnfs.es

Futsal. Mistrzostwa Włoch http://www.divisionecalcioa5.it

Futsal. Mistrzostwa Portugalii http://www.futsalportugal.com

Futsal. Mistrzostwa Rosji http://www.amfr.ru

Futsal. Mistrzostwa Rumunii http://www.frf.ro

Futsal. Mistrzostwa Czech http://www.fotbal.cz

 

E-sport:

http://game-tournaments.com/

http://www.gosugamers.net/

http://cybersportscore.com/

http://esportlivescore.com/l_ru.html

http://www.hltv.org/

https://www.dotabuff.com/


Streaming i serwisy wideo:

https://www.twitch.tv/

https://www.youtube.com/

font loading
reportservice pixel image